Hartschade bij borstkanker

Het behandelen van borstkanker is niet zonder gevaren. De bestraling of chemotherapie bevindt zich immers in het gebied van het hart, wat tot schade kan leiden. Door deze defecten in een vroegtijdig stadium op te sporen, kan hartfalen uiteindelijk worden voorkomen.

We kennen twee erfelijke factoren die een rol spelen bij borstkanker, namelijk het BRCA1- en het BRCA2-gen. Op het moment dat een vrouw een afwijking heeft in een van deze genen, dan heeft de vrouw een verhoogde kans op borst- en eierstokkanker. Onderzoek moet het verband leggen tussen de genmutatie en hartfalen. Ook willen we graag weten wat de gevolgen voor het hart zijn bij vrouwen die hun eierstok(ken) preventief hebben verwijderd en in een kunstmatige overgang terecht zijn gekomen.

View all
€200 02-11-2023 | 08:42 Veel vrouwen krijgen borstkanker. De behandelingen kunnen schade aan hart en vaten geven. Hier is erg weinig aandacht voor binnen de nazorg in de oncologie. Het wordt zelfs ontkend. Meer kennis hierover en bekendheid is hart ❤️ nodig. Ik heb het geld voor de donatie gegenereerd met mijn miniboek ‘Komt een vrouwenhart bij de dokter’. Een klein boekje met grote impact. Het vertelt in een notendop waar het om draait bij het vrouwenhart. Mijn doel is mee te werken aan meer bewustheid over het vrouwenhart.
€825 20-09-2023 | 09:54